Ustalanie priorytetów

http://www.antosiewicz.edu.pl/plan-dnia-czyli-reguly-organizacji-czasu-jak-sie-efektywnie-zorganizowac-krotkie-porady/PODEJMOWANIE DECYZJI w zarządzaniu czasem to nic innego jak tylko wybór rodzaju i wielkości zadań, które należy wykonać w pierwszej kolejności.

DECYDOWANIE OZNACZA WYZNACZANIE PRIORYTETÓW, a wyznaczanie priorytetów to z kolei podejmowanie decyzji, którymi zadaniami należy zająć się w pierwszej kolejności, jakimi w drugiej, a jakie pozostawić na koniec.

Najczęściej priorytety ustalamy podświadomie, co wynika z ich oczywistości. Zawsze wiemy, co jest najważniejsze, co mniej ważne, a co po prostu trzeba zrobić. Są jednak sytuacje, lub dni, kiedy wszystko wydaje się tak samo ważne, tak samo istotne lub wymagające wykonania w tym samym czasie. To jest ten czas, gdy „nie wiem, w co ręce włożyć”.

W określaniu priorytetów najważniejsze, na co musimy sobie odpowiedzieć to: która aktywność jest najistotniejsza z punktu widzenia realizacji MOICH celów. Bardzo często jednak wpadamy w pułapkę pilności i zamiast od spraw najważniejszych zaczynamy od tych, które są najpilniejsze.

Ważne rzeczy to takie, które przyczyniają się bezpośrednio do naszych celów, mają dużą wartość ze względu na cel. Powinny zatem stanowić nasze priorytety.

Pilne rzeczy mogą mieć tylko krótkotrwałe konsekwencje. Muszą być wykonywane od ręki, nie mogą czekać. Mogą, ale nie muszą, nawiązywać do naszych celów, mogą bezpośrednio się do nich przyczyniać, ale z reguły tak nie jest.

W podejmowaniu decyzji, co najpierw i w pierwszej kolejności, ważne jest także, by unikać pułapek wynikających z pierwszeństwa zajmowania się cudzymi priorytetami (chociaż czasem w pracy czy w domu jest to niemożliwe). Bo dlaczego niby realizacja cudzych celów i priorytetów ma być ważniejsza niż Twoich? Narzędziami, które pomagają w priorytetyzacji zadań, czyli wyborze priorytetów i podejmowaniu decyzji, w szczególności na tym etapie, gdy dopiero się tego uczymy, są:

  1. Macierz Eisenhowera – już o niej pisałam, gdyż uważam ją za podstawowe narzędzie planowania i zarządzania danym mi czasem.
  2. Analiza ABC
  3. Reguła 60:40
  4. Technika ALPEN

Warto też pamiętać o dwóch podstawowych zasadach:

  1. Zasada PARETO (80:20)
  2. Zasada Parkinsona

Wszystkie te „sztuczki-magiczki” już w tym tygodniu!

ZAPRASZAM!

Kaśka

3 myśli na temat “Ustalanie priorytetów

Dodaj komentarz