Skoro już masz cel… to teraz kolej na plan!

Kolejnym krokiem skutecznego zarządzania sobą w czasie jest określenie planu realizacji ustalonych celów. Zakładam, że Wasze cele zostały określone na poziomie szczegółowym, tzn. jest główny cel i jest on SMARTny, a także jest już podzielony na mniejsze zadania / działania, które również są odpowiednio SMART. Jeśli tak, przyjrzyjcie się nim – najlepiej napisać każdy cel na kartkach różnego koloru, a cele szczegółowe na mniejszych kartkach / paskach tego samego koloru, co cel główny. Pozwoli to na łatwy i przejrzysty podział celów w aspekcie ich szczegółowości. Czy może być tak, że dwa różne cele główne mogą mieć jeden wspólny cel szczegółowy? Oczywiście!  Jeśli tak właśnie się zdarzyło, nie twórzcie oddzielnego paska, tylko pozostawcie te dwa różnokolorowe, aby pamiętać, że nie zrealizowanie tego celu szczegółowego blokuje nam realizację aż dwóch celów głównych!

codziennie

W zarządzaniu sobą w czasie ważne jest zaplanowanie tych celów w czasie. Chodzi o to, że oczywiście nie wszystko jest celem na już, niektóre cele mogą zostać wykonane dopiero po zrealizowaniu innych, do realizacji niektórych potrzebujemy zasobów, które dopiero musimy zdobyć bądź uwolnić, niektóre musimy „odłożyć do kufra” czyli odsunąć w czasie.

Dobra organizacja czasu dotyczy umiejętności zaplanowania i rozpisania celów w kontekście krótko, średnio i długoterminowej perspektywy realizacji. Niemniej jednak muszę tutaj koniecznie podkreślić, że ta perspektywa będzie inna dla różnych kontekstów. Np. w kontekście celów życiowych (typu zbieranie na „godziwą” emeryturę, budowanie domu, zakładanie ogrodu czy wychowywanie dzieci) albo budowania strategii rozwoju firmy/marki/produktu perspektywa ta będzie inna niż dla bieżącej działalności wynikającej z pełnionych przez nas ról życiowych.

W tym pierwszym przypadku cele krótkoterminowe, to (wg mnie) te, do osiągnięcia maksymalnie w okresie do 6 miesięcy, cele średnioterminowe możliwe są do realizacji w okresie do maksymalnie 2 lat, a te cele, które zaplanujemy powyżej 2 lat w przyszłość będą celami długoterminowymi.

W przypadku bieżących celów wynikających z codziennych ról życiowych wskazałabym inną perspektywę: cele krótkoterminowe to te do zrealizowania w ciągu kilku najbliższych dni / do tygodnia, średnioterminowe to te na dwa – trzy tygodnie, a długoterminowe to takie, które mogę zrealizować w okresie dłuższym niż miesiąc.

Pora więc przyjrzeć się swoim celom, głównym i szczegółowym i zaplanować, które z nich są ważniejsze, które są możliwe do realizacji już, a które muszą na swoją kolej zaczekać. Zobaczcie również, jak wiele jest kolorów w Waszych celach? Czy warto wszystko planować szczegółowo już dzisiaj, czy może coś odłożyć?

Powodzenia!

Kaśka

Dodaj komentarz