REGUŁY PLANOWANIA

Efektywność – to zdolność do podejmowania właściwych decyzji i realizowania ich we właściwy sposób. Efektywność osobista to osiąganie rezultatów przy optymalnym wykorzystaniu zasobów. Przestrzegaj poniższych zasad, a będziesz lepiej zarządzał/a sobą w czasie.

Moje reguły planowania i gospodarowania czasem:

1. Tworzenie bloków pracy dla większych

Co może Ci pomóc w efektywnej organizacji dnia?

 • Reguła podstawowa (60:40)
 • Analiza czynności i czasu ich trwania /arkusz zakłóceń dnia
 • Zbiór zadań – plan czynności
 • Regularność, systematyczność, konsekwentność
 • Realistyczne planowanie
 • Spontaniczność, odpoczynek, przerwy
 • Straty czasu – analiza, minimalizowanie
 • Zapisywanie, rejestrowanie zdarzeń, tworzenie list zadań
 • Sprawy nie załatwione – zakończanie lub delegowanie
 • Określanie rezultatów zamiast czynności (główna reguła planowania)
 • Wyznaczanie czasu na realizację poszczególnych zadań, bloków pracy
 • Terminy wykonania – uzgadnianie, pilnowanie
 • Priorytety (hierarchia ważności)
 • Tyrania spraw pilnych – zajmowanie się cudzymi celami i priorytetami nie jest najważniejsze
 • Delegowanie, dzielenie się zadaniami
 • Pożeracze czasu – przewidywanie, zdefiniowanie i wyeliminowanie
 • Przerabianie, sprawdzanie planów – elastyczność, przeglądy
 • Czas wolny – rezerwacja!
 • Bloki czasu, czas bez zakłóceń, cicha godzina
 • Czas na planowanie i aktywność twórczą
 • Działania rutynowe
 • Ustalenie rytuałów i ich „odczynianie”
 • Czynności bezproduktywne – dla oderwania się od pracy
 • Alternatywy – możliwość wyboru, zrobienie czegokolwiek jest lepsze niż nie zrobienie niczego
 • Urozmaicanie
 • Uzgadnianie planów czasowych z innymi współpracownikami, rodziną, znajomymi itp.

Kaśka

Jedna myśl na temat “REGUŁY PLANOWANIA

Dodaj komentarz