Twoja umiejętność organizowania się w aspekcie zwiększenia produktywności czyli ocena efektywności dnia w trzech prostych krokach

umiejętność organizowania się

Dzisiaj krótka porada na temat tego, jak efektywnie oceniać swoją umiejętność organizowania się. Będąc swoim osobistym trenerem ogarniętości mamy powinność zmierzyć w pewnym momencie efektywność naszych działań w zakresie zarządzania swoim czasem. Jak to zrobić?

Krok 1:

Pozwoli Ci zobaczyć, jak ma się Twoja umiejętność organizowania się. Odwołując sie do kalendarza wypisz wszystkie zadania realizowane w ciągu dnia. Policz realny czas, jaki został przeznaczony na poszczególne zajęcia.  Oceń je na podstawie poniższych kryteriów:

 • celowość,
 • moment realizacji,
 • zgodność z zasada Eisenhowera,
 • nakład czasu.

Krok 2:

Następnie sprawdź, jakie proporcje miały poszczególne zadania. Ten krok pozwoli Ci zobaczyć, jak ma się Twoja umiejętność organizowania się w aspekcie poprawnego planowania zadań i trzymania się planu podczas ich realizacji. W tym kroku prawdopodobnie ocenisz również, na co tracisz niepotrzebnie czas, co można byłoby wydelegować lub zlecić komuś innemu, co w zasadzie można było pominąć i w ogóle się tym nie zajmować.

 1. Czy realizacja była celowa?
 • Oddziel czynności celowe od niecelowych.
 • Oblicz proporcje czasu, jaki zajęły zadania celowe, a jakie bezcelowe?
 1. Czy moment realizacji był wybrany właściwie?
 • Oddziel czynności w dobrym momencie od tych w złym.
 • Oblicz proporcje czasu, jaki zajęły zadania w dobrym momencie i te w złym?
 1. Czy zgodnie z zasadą Eisenhowera było to zadanie typu 1, 2, 3, czy 4?
 • Posegreguj zadania w 4 grupy.
 • Oblicz proporcje czasu, jaki zajęły poszczególne zadania?
 1. Czy nakład czasu był adekwatny?
 • Podziel zadania na te, na które przeznaczono odpowiednia ilość czasu, na te, które trwały za długo oraz na te, na które zabrakło odpowiedniej ilości czasu.
 • Oblicz proporcje czasu.

Krok 3:

Jak oceniasz zatem swoją umiejętność organizowania się? Zastanów się, czy jesteś wystarczajaco efektywna / efektywny? Co już robisz dobrze, a nad czym jeszcze należałoby popracować? Który zakres zarzadzania czasem, jaki dostajesz codziennie, sprawia Ci największą trudność? Czy możesz w jakiś sposób uprościć czynności lub zminimalizować ich liczbę na liście zadań? jesli tak, zaprojektuj działania naprawcze i za jakiś czas (np. po kilku tygodniach) wróć tutaj i dokonaj jeszcze raz oceny swojej efektywności.

Kaśka

Dodaj komentarz